ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 152 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
13301/2567จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)25-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
132อว 0601.0102/งด.2182ขอให้เสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง13-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
131อว 0601.0102/งด.212ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง17-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
130.5/2566.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
129อว 0601.0102/งด.220จ้างงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจร ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
128.4/2566ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 10-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
127อว0601.0102/งด.ร.174ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม10-07-2023e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
12601 / 2566ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ14-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
125อว 0601.0102/งด.162จ้างงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน05-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
124อว 0601.0102/งด.166ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ (สม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 03-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง