รายละเอียดประกาศเชิญชวน #1

รหัส1
เลขที่เอกสาร1/2558
คำอธิบายสอบราคาซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน 4 ชุด
Files1418285943.scanระบบสื่อการเรียนการสอน0001.pdf
วันที่ประกาศ09-12-2014
ชื่อโครงการซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน 4 ชุด
วงเงินงบประมาณ1580800.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง