รายละเอียดประกาศเชิญชวน #100

รหัส100
เลขที่เอกสาร9/2565
คำอธิบายจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง
Files1663668117.9-2565_0001.pdf
วันที่ประกาศ20-09-2022
ชื่อโครงการจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ2603400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง