รายละเอียดประกาศเชิญชวน #101

รหัส101
เลขที่เอกสาร4/2566
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566
Files1666250620.Post Adobe Oc 2022.pdf
วันที่ประกาศ19-10-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ1000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์