รายละเอียดประกาศเชิญชวน #102

รหัส102
เลขที่เอกสาร5/2566
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
Files1669347739.ประกาศเชิญชวน.pdf
วันที่ประกาศ22-11-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ895000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์