รายละเอียดประกาศเชิญชวน #103

รหัส103
เลขที่เอกสาร7/2566
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
Files1669369513.post spss 24112022.pdf
วันที่ประกาศ24-11-2022
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
วงเงินงบประมาณ1550000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์