รายละเอียดประกาศเชิญชวน #106

รหัส106
เลขที่เอกสาร1-2566
คำอธิบายจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
Files1670990039.1-2566.pdf
วันที่ประกาศ13-12-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ4957400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง