รายละเอียดประกาศเชิญชวน #108

รหัส108
เลขที่เอกสาร11/2566
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
Files1672216391.Document (3).pdf
วันที่ประกาศ23-12-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ895000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์