รายละเอียดประกาศเชิญชวน #109

รหัส109
เลขที่เอกสาร1/2566
คำอธิบายประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1674804780.เอกสารประกวดราคาสัญญาณอินเตอร์เน็ต66.pdf
วันที่ประกาศ26-01-2023
ชื่อโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
วงเงินงบประมาณ512900.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์