รายละเอียดประกาศเชิญชวน #111

รหัส111
เลขที่เอกสาร3/2566
คำอธิบายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1678784721.ประกาศเชิญชวน.pdf
วันที่ประกาศ04-10-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ3480000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์