รายละเอียดประกาศเชิญชวน #118

รหัส118
เลขที่เอกสารประกาศเชิญชวน
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Files1683787020.post 10052566.pdf
วันที่ประกาศ10-05-2023
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินงบประมาณ2500000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์