รายละเอียดประกาศเชิญชวน #119

รหัส119
เลขที่เอกสาร01/2566
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566
Files1683791629.post oracle 2566.pdf
วันที่ประกาศ04-10-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ889000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์