รายละเอียดประกาศเชิญชวน #12

รหัส12
เลขที่เอกสาร16/2558
คำอธิบายจ้างปรับปรุงสระน้ำด้านคณะรัฐศาสตร์ จำนวน ๓ สระ
Files1431335211.ประกาศ0002.pdf
วันที่ประกาศ11-05-2015
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงสระน้ำด้านคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 3 สระ
วงเงินงบประมาณ2724300.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง