รายละเอียดประกาศเชิญชวน #13

รหัส13
เลขที่เอกสาร๑๗/๒๕๕๘
คำอธิบายประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
Files1435559264.scan ประกาศ ปรับปรุงอาคารท่าชัยฯ ๑๗-๒๕๕๘.pdf
วันที่ประกาศ29-06-2015
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ4995000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง