รายละเอียดประกาศเชิญชวน #140

รหัส140
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.2069
คำอธิบายประกาศเชิญชวน
Files1696239031.ประกาศฯ.pdf
วันที่ประกาศ30-08-2023
ชื่อโครงการซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน
วงเงินงบประมาณ1676000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง