รายละเอียดประกาศเชิญชวน #143

รหัส143
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.189
คำอธิบายจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ
Files1700114798.5-2567.pdf
วันที่ประกาศ03-11-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ
วงเงินงบประมาณ1290750.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง