รายละเอียดประกาศเชิญชวน #144

รหัส144
เลขที่เอกสาร2/2567
คำอธิบายจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 24 รายการ
Files1699260993.Announcement of invitation.pdf
วันที่ประกาศ25-10-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ
วงเงินงบประมาณ32360000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง