รายละเอียดประกาศเชิญชวน #145

รหัส145
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.22
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
Files1699350065.6-2567.pdf
วันที่ประกาศ07-11-2023
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
วงเงินงบประมาณ2800000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง