รายละเอียดประกาศเชิญชวน #148

รหัส148
เลขที่เอกสารอว 0601.1901/พด515/6
คำอธิบายจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ
Files1707704504.Untitled_02052024_094023.pdf
วันที่ประกาศ09-02-2024
ชื่อโครงการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ
วงเงินงบประมาณ650000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา