รายละเอียดประกาศเชิญชวน #159

รหัส159
เลขที่เอกสาร 13/2567
คำอธิบายจ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพัน ปี 2568
Files1715847731.post host No 13.pdf
วันที่ประกาศ14-05-2024
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพัน ปี 2568
วงเงินงบประมาณ1006250.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์