รายละเอียดประกาศเชิญชวน #162

รหัส162
เลขที่เอกสาร16/2567
คำอธิบายจ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 2568
Files1715851656.post backup.pdf
วันที่ประกาศ16-05-2024
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 2568
วงเงินงบประมาณ1118750.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์