รายละเอียดประกาศเชิญชวน #165

รหัส165
เลขที่เอกสาร17/2567
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด
Files1717752649.post microsoft.pdf
วันที่ประกาศ29-05-2024
ชื่อโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ2900000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์