รายละเอียดประกาศเชิญชวน #166

รหัส166
เลขที่เอกสาร1/2567.
คำอธิบายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1718356357.m.pdf
วันที่ประกาศ14-06-2024
ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
วงเงินงบประมาณ548900.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์