รายละเอียดประกาศเชิญชวน #18

รหัส18
เลขที่เอกสารพิเศษ/๒๕๕๘
คำอธิบายจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
Files1439282408.scan_0001 ประกาศ.pdf
วันที่ประกาศ10-08-2015
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
วงเงินงบประมาณ2277600.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง