รายละเอียดประกาศเชิญชวน #2

รหัส2
เลขที่เอกสาร47/2557
คำอธิบายสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-3 จำนวน 1 งาน
Files1418286116.scanอนามัย0001.pdf
วันที่ประกาศ02-12-2014
ชื่อโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-3 จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ661790.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง