รายละเอียดประกาศเชิญชวน #22

รหัส22
เลขที่เอกสาร๒๘/๒๕๕๘
คำอธิบายประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Files1441617223.scan_ประกาศจ้างปรับปรุงห้องเรียน ท่าชัย.pdf
วันที่ประกาศ07-09-2015
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ4995000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง