รายละเอียดประกาศเชิญชวน #23

รหัส23
เลขที่เอกสาร1/2558 รศ.
คำอธิบายประกวดาราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ 12 ชั้น 1 ระบบ
Files1442550481.เอกสารประกาศ.pdf
วันที่ประกาศ17-09-2015
ชื่อโครงการประกวดาราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ 12 ชั้น 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ35946600.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง