รายละเอียดประกาศเชิญชวน #25

รหัส25
เลขที่เอกสาร3/2558
คำอธิบายจ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน
Files1444972296.ประกาศ.pdf
วันที่ประกาศ03-12-2014
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน
วงเงินงบประมาณ4000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง