รายละเอียดประกาศเชิญชวน #27

รหัส27
เลขที่เอกสาร10/2559
คำอธิบายงานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
Files1456996583.ประกาศหอนาฬิกา.pdf
วันที่ประกาศ19-02-2016
ชื่อโครงการงานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
วงเงินงบประมาณ10570700.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง