รายละเอียดประกาศเชิญชวน #28

รหัส28
เลขที่เอกสารงส.พิเศษ/2559
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2559
Files1467360205.scan_ประกาศการเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุบุคลากร มร. ปี 59.pdf
วันที่ประกาศ29-06-2016
ชื่อโครงการการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2559
วงเงินงบประมาณ610950.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง