รายละเอียดประกาศเชิญชวน #3

รหัส3
เลขที่เอกสาร8/2558
คำอธิบายประกวดราคาซื้อสกอร์บอร์ดจอสี Outdoor Fullcolor LED Display 1 หน่วย พร้อมติดตั้ง
Files1418286612.Scan_Scorebroad0001.pdf
วันที่ประกาศ08-12-2014
ชื่อโครงการสกอร์บอร์ดจอสี Outdoor Fullcolor LED Display 1 หน่วย พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ2782000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง