รายละเอียดประกาศเชิญชวน #30

รหัส30
เลขที่เอกสารT
คำอธิบายT
Files1468405934.mpdf(25).pdf
วันที่ประกาศ13-07-2016
ชื่อโครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ400000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์