รายละเอียดประกาศเชิญชวน #31

รหัส31
เลขที่เอกสาร7/2559
คำอธิบายจ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น ๑
Files1471593357.air.pdf
วันที่ประกาศ03-12-2015
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องอ่านหนังสือและลงทะเบียนของนักศึกษา อาคารเวียงคำ ชั้น 1
วงเงินงบประมาณ3398280.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง