รายละเอียดประกาศเชิญชวน #33

รหัส33
เลขที่เอกสาร387/2559
คำอธิบายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ห้อง 501,ห้อง 502,ห้อง 503 และห้อง 504 อาคารสุโขทัย
Files1474285712.ประกาศ ลว 19 กันยายน 59.pdf
วันที่ประกาศ19-09-2016
ชื่อโครงการครุภัณฑ์สื่อการสอนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ห้อง 501,ห้อง 502, ห้อง 503 และห้อง 504 อาคารสุโขทัย
วงเงินงบประมาณ837596.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง