รายละเอียดประกาศเชิญชวน #34

รหัส34
เลขที่เอกสาร3/2559
คำอธิบายสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเอกศาสตร์
Files1476864390.ประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเอกศาสตร์.pdf
วันที่ประกาศ24-08-2016
ชื่อโครงการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเอกศาสตร์
วงเงินงบประมาณ1119700.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง