รายละเอียดประกาศเชิญชวน #36

รหัส36
เลขที่เอกสาร16/2559
คำอธิบายประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
Files1481962175.prakard.pdf
วันที่ประกาศ04-05-2016
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ครั้งที่ 3
วงเงินงบประมาณ10570700.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง