รายละเอียดประกาศเชิญชวน #37

รหัส37
เลขที่เอกสาร๓/๒๕๖๐
คำอธิบายเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร PRB,KTB,PBB (วข.) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1483498629.Renovate restroom BANGNA CAMPUS..pdf
วันที่ประกาศ21-12-2016
ชื่อโครงการงานปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร PRB,KTB,PBB (วข.) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วงเงินงบประมาณ9164000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง