รายละเอียดประกาศเชิญชวน #38

รหัส38
เลขที่เอกสารพิเศษ/2560
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านจำหน่ายกาแฟและอาหารว่าง
Files1484558970.scan_00011.pdf
วันที่ประกาศ16-01-2017
ชื่อโครงการการให้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านจำหน่ายกาแฟและอาหารว่าง
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง