รายละเอียดประกาศเชิญชวน #39

รหัส39
เลขที่เอกสารลพ.707
คำอธิบายเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Files1489142319.ประกาศเชิญบชวน.pdf
วันที่ประกาศ08-03-2017
ชื่อโครงการเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
วงเงินงบประมาณ9945000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง