รายละเอียดประกาศเชิญชวน #4

รหัส4
เลขที่เอกสาร18/2557
คำอธิบายประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษชนิดสามใบมีด จำนวน ๑ เครื่อง
Files1422521606.ประกาศเครื่องตัดกระดาษ0001.pdf
วันที่ประกาศ13-08-2014
ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษชนิดสามใบมีด จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ9000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง