รายละเอียดประกาศเชิญชวน #40

รหัส40
เลขที่เอกสารงว. 487/2560
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
Files1493005829.scan_2558_2559.pdf
วันที่ประกาศ21-04-2017
ชื่อโครงการเงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง