รายละเอียดประกาศเชิญชวน #46

รหัส46
เลขที่เอกสารพิเศษ/2561
คำอธิบายเงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2562
Files1513572083.take photo.pdf
วันที่ประกาศ14-12-2017
ชื่อโครงการเงื่อนไขการให้สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2562
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง