รายละเอียดประกาศเชิญชวน #49

รหัส49
เลขที่เอกสารงด.๕๖/๒๕๖๑
คำอธิบายประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ (โครงการ ๑) (สธก.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ งาน
Files1526536578.123456789.pdf
วันที่ประกาศ20-02-2018
ชื่อโครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ (โครงการ ๑) (สธก.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ27500000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง