รายละเอียดประกาศเชิญชวน #5

รหัส5
เลขที่เอกสาร17/2557
คำอธิบายประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซทชนิดป้อนแผ่น 4 ยูนิต จำนวน 1 เครื่อง
Files1426150982.ประกาศเครื่องพิมพ์ออฟเซท0001.pdf
วันที่ประกาศ13-08-2014
ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซทชนิดป้อนแผ่น 4 ยูนิต จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ27000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง