รายละเอียดประกาศเชิญชวน #51

รหัส51
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2561
Files1531387057.3232.pdf
วันที่ประกาศ12-07-2018
ชื่อโครงการการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2561
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง