รายละเอียดประกาศเชิญชวน #53

รหัส53
เลขที่เอกสาร1/2561
คำอธิบายประกาศเชินชวนงานทาสีทางเดินภายในอาคาร ของคณะรัฐศาสตร์
Files1532576141.ประกาศรศ.PDF
วันที่ประกาศ26-07-2018
ชื่อโครงการงานทาสีทางเดินภายในอาคาร ของคณะรัฐศาสตร์
วงเงินงบประมาณ843500.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์