รายละเอียดประกาศเชิญชวน #54

รหัส54
เลขที่เอกสาร1/2562
คำอธิบายซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
Files1541661872.100421_prakard van.pdf
วันที่ประกาศ01-10-2018
ชื่อโครงการซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
วงเงินงบประมาณ1294000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง