รายละเอียดประกาศเชิญชวน #56

รหัส56
เลขที่เอกสาร20/2561
คำอธิบายประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
Files1549595391.van songkhla 1.pdf
วันที่ประกาศ17-07-2018
ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
วงเงินงบประมาณ1294000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง