รายละเอียดประกาศเชิญชวน #57

รหัส57
เลขที่เอกสาร1/62
คำอธิบายประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
Files1549595906.100421_prakard van.pdf
วันที่ประกาศ01-10-2018
ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
วงเงินงบประมาณ1294000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง