รายละเอียดประกาศเชิญชวน #6

รหัส6
เลขที่เอกสาร10/2558
คำอธิบายงานปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน
Files1426407305.prakad0001.pdf
วันที่ประกาศ10-03-2015
ชื่อโครงการงานปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการ และบริหาร (กอ.) 1 งาน
วงเงินงบประมาณ4000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง